Αρχική Σελίδα
Χάρτης Πλήγησης
Επικοινωνία
print this page email this page
Οδηγός Συνεδρίων
Σχετικές Yπηρεσίες
Γκαλερύ
Συμβουλευτείτε μας
Οδηγός Συνεδρίων
Σχεδιασμός Διευκρινίστε τους στόχους και τους σκοπούς του συνεδρίου
Παρουσιάστε τα εμπλεκόμενα άτομα και ξεκαθαρίστε τους ρόλους τους
Σχεδιάστε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων με τα καθήκοντα του κάθε εμπλεκομένου
Δημιουργήστε ένα σχεδιασμό της εκδήλωσης με τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν
Αναπτύξτε το θέμα του συνεδρίου και το πρόγραμμα
Διευθετήστε τις απαραίτητες συναντήσεις με την ομάδα διοργάνωσης
Οικονομικά Συγκεντρώστε προσφορές και διαπραγματευτείτε με προμηθευτές και χώρους εκδηλώσεων για τις χρεώσεις και το κόστος
Προετοιμάστε τον οικονομικό προϋπολογισμό του συνεδρίου και τους συνολικούς λογαριασμούς
Πρόγραμμα Καθορίστε στους ομιλητές τους στόχους του συνεδρίου για να προετοιμάσουν το περιεχόμενο της ομιλίας τους
Σχεδιάστε το χρονοδιάγραμμα του συνεδρίου και αποφασίστε για τα σχετικά εργαστήρια
Κύριοι Ομιλητές Προσκαλέστε τους ομιλητές και συνεννοηθείτε μαζί τους για τους σκοπούς του συνεδρίου
Ζητήστε περίληψη της ομιλίας τους και τις απαιτήσεις τους για τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό που θα χρειαστούν, καθορίζοντας τους ημερομηνία παράδοσης
Αποφασίστε για τα θέματα των εργαστηρίων και ετοιμάστε ένα σχετικό βιβλίο περιλήψεων
Χώρος, Διαμονή και Μεταφορά Κάνετε κράτηση για την αίθουσα της επιλογής σας και ενημερώστε τους υπεύθυνους του χώρου για το πλάνο της εκδήλωσης
Επιβεβαιώστε και κάνετε κράτηση για τα ταξιδιωτικά εισιτήρια, τη διαμονή σε ξενοδοχείο και την μεταφορά των καλεσμένων (αν είναι αναγκαίο)
Ετοιμάστε τα γραφεία υποδοχής στα αεροδρόμια καθώς επίσης και υλικό με χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες (αν είναι αναγκαίο)
Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός και Παρουσίαση Αποφασίστε για τον εξοπλισμό που χρειάζεστε (σκηνή, ήχος, φωτισμός, μικρόφωνα) για το συνέδριο και τα εργαστήρια
Σχεδιάστε ένα πλάνο για τον συντονισμό ήχου και εικόνα
Επικοινωνήστε με το Κτήμα Λανίτη για να διευθετήσετε τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό που μπορεί να χρειαστείτε
Εγγραφή Συμμετεχόντων Δημιουργήστε την ιστοσελίδα του συνεδρίου, τα πιστοποιητικά συμμετοχής και τα ενημερωτικά πακέτα και φυλλάδια
Προγραμματίστε εγγραφές μέσω διαδικτύου, ειδικές τηλεφωνικές γραμμές και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αποστείλετε όλες τις προσκλήσεις και τα σχετικά έγγραφα
Ετοιμάστε και αποστείλετε φόρμες συμμετοχής
Επικοινωνία Προωθήστε την ιστοσελίδα του συνεδρίου, τα πιστοποιητικά συμμετοχής και τα ενημερωτικά πακέτα και φυλλάδια
Ετοιμάστε τη λίστα συμμετεχόντων καταγράφοντας τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ονόματα
Σχέδιο Προώθησης και Δημοσίων Σχέσεων Συντάξτε προτάσεις για χορηγούς που μπορούν να υποστηρίξουν την εκδήλωση
Ετοιμάστε ένα χρονοδιάγραμμα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προωθήσουν το συνέδριο
Ετοιμάστε ένα διαφημιστικό πλάνο για να διαφημίσετε το συνέδριο
Απαιτήσεις Επιβεβαιώστε στον τελικό αριθμό παρευρισκομένων και τα ονόματα τους
Αγοράστε τα εταιρικά δώρα και τα σχετικά αναμνηστικά
Συνεννοηθείτε σχετικά με τη διαμονή και τις τελικές διευθετήσεις στην αίθουσα
Μία βδομάδα πριν Συντονιστείτε με το Κτήμα Λανίτη και παρέχετε στην αίθουσα στον απαραίτητο εξοπλισμό
Συγκεντρώστε από όλους τους ομιλητές τις περιλήψεις και τις παρουσιάσεις τους
Μία ημέρα πριν Παρέχετε στο Κτήμα Λανίτη γραμματειακό υλικό όπως για παράδειγμα τους ενημερωτικούς φακέλους για το γραφείο του συνεδρίου
Πάρτε στην αίθουσα τις ταμπελίτσες για τα τραπέζια και τις θέσεις
Παραδώστε στο Κτήμα τα λουλούδια και τη διακόσμηση
Παρέχετε οποιοδήποτε επιπρόσθετο και απαραίτητο εξοπλισμό
Τοποθετείστε τις σχετικές εγκαταστάσεις για τις εγγραφές και το γραφείο για το συνέδριο