Αρχική Σελίδα
Χάρτης Πλήγησης
Επικοινωνία
print this page email this page
Οδηγός Εκδηλώσεων
Σχετικές Υπηρεσίες
Γκαλερύ
Συμβουλευτείτε μας
Οδηγός Εκδηλώσεων
Σχεδιασμός Παρουσιάστε τα εμπλεκόμενα άτομα και ξεκαθαρίστε τους ρόλους τους
Σχεδιάστε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων με τα καθήκοντα του κάθε εμπλεκομένου
Δημιουργήστε ένα σχεδιασμό της εκδήλωσης με τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν
Διευθετήστε τις απαραίτητες συναντήσεις με την ομάδα διοργάνωσης
Οικονομικά Συγκεντρώστε προσφορές και διαπραγματευτείτε με προμηθευτές και χώρους εκδηλώσεων για τις χρεώσεις και το κόστος
Προετοιμάστε τον οικονομικό προϋπολογισμό του συνεδρίου και τους συνολικούς λογαριασμούς
Χώρος, Διαμονή και Μεταφορά Κάνετε κράτηση για την αίθουσα της επιλογής σας και ενημερώστε τους υπεύθυνους του χώρου για το πλάνο της εκδήλωσης
Επιβεβαιώστε και κάνετε κράτηση για τα ταξιδιωτικά εισιτήρια, τη διαμονή σε ξενοδοχείο και την μεταφορά των καλεσμένων (αν είναι αναγκαίο)
Ετοιμάστε τα γραφεία υποδοχής στα αεροδρόμια καθώς επίσης και υλικό με χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες (αν είναι αναγκαίο)
Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός και Παρουσίαση Αποφασίστε για τον εξοπλισμό που χρειάζεστε (σκηνή, ήχος, φωτισμός, μικρόφωνα)
Αποφασίστε το είδος της μουσικής που επιθυμείτε για την εκδηλώση
Σχεδιάστε ένα πλάνο για τον συντονισμό ήχου και εικόνα
Επικοινωνήστε με το Κτήμα Λανίτη για να διευθετήσετε τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό που μπορεί να χρειαστείτε
Καταγραφή Συμμετεχόντων Δημιουργήστε την απαραίτητη ιστοσελίδα και τα έντυπα υλικά Αποστείλετε όλες τις προσκλήσεις και τα σχετικά έγγραφα
Ετοιμάστε και αποστείλετε φόρμες συμμετοχής
Επικοινωνία Προωθήστε την ιστοσελίδα του συνεδρίου και τα ενημερωτικά πακέτα και φυλλάδια
Ετοιμάστε τη λίστα συμμετεχόντων καταγράφοντας τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ονόματα (αν είναι αναγκαίο)
Σχέδιο Προώθησης και Δημοσίων Σχέσεων Συντάξτε προτάσεις για χορηγούς που μπορούν να υποστηρίξουν την εκδήλωση
Ετοιμάστε ένα χρονοδιάγραμμα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προωθήσουν το συνέδριο
Ετοιμάστε ένα διαφημιστικό πλάνο για να διαφημίσετε το συνέδριο
Απαιτήσεις Επιβεβαιώστε στον τελικό αριθμό παρευρισκομένων και τα ονόματα τους
Αγοράστε τα εταιρικά δώρα και τα σχετικά αναμνηστικά
Συνεννοηθείτε σχετικά με τη διαμονή και τις τελικές διευθετήσεις στην αίθουσα
Μία βδομάδα πριν Συντονιστείτε με το Κτήμα Λανίτη και παρέχετε στην αίθουσα στον απαραίτητο εξοπλισμό
Μία ημέρα πριν Παρέχετε στο Κτήμα Λανίτη γραμματειακό υλικό όπως για παράδειγμα τους ενημερωτικούς φακέλους
Παραδώστε στο Κτήμα τα λουλούδια και τη διακόσμηση
Παρέχετε οποιοδήποτε επιπρόσθετο και απαραίτητο εξοπλισμό